Inici Sistemes Òrgans Teixits Cèl·lules Estructures Informació

adipòcit blanc

Veure mostres
 • cèl·lula caliciforme

  Veure mostres
 • cèl·lula de Paneth

  Veure mostres
 • cèl·lula enteroendocrina

  Veure mostres
 • condròcit

  Veure mostres
 • element tràquea

  Veure mostres
 • element tub cribròs

  Veure mostres
 • enteròcit

  Veure mostres
 • eritròcit

  Veure mostres
 • múscul llis

  Veure mostres
 • muscular esquelètica

  Veure mostres
 • oxíntica

  Veure mostres
 • principal

  Veure mostres